Zatrudniamy najlepszych specjalistów

Zespół Anisto

Jesteśmy osobami otwartymi, pozytywnymi, nastawionymi na realizację celu jakim jest pomaganie. Nasze zaangażowanie i otwartość sprawiają, że spotkania z dzieciakami są niezwykle inspirujące i pełne radości. Terapeuta powinien być przede wszystkim otwartym, dobrym człowiekiem, znającym swoje prawa i obowiązki. Dobry terapeuta zapewnia innym poczucie bezpieczeństwa i zrozumienia, akceptuje dziecko takim jakie Ono jest, przy jednoczesnym wymaganiu pokazania przez dziecko jego ukrytych umiejętności. Dobry terapeuta nie wyręcza dziecka w czynnościach ale motywuje dając przykład, chwali i nagradza. Pozytywne wzmacnianie to nasz cel główny w pracy z innymi.

Każda z Nas posiada wykształcenie zdobyte na polskich uczelniach. Każda z Nas nie spoczęła na laurach, tylko w dalszym ciągu pracuje i doskonali swój warsztat pracy. Chcemy wiedzieć coraz więcej i więcej. Chcemy, wraz z naszymi podopiecznymi zdobywać nowe umiejętności. Uczyć się z każdym dzieckiem czegoś nowego, niezwykłego.

Anita Stolińska

Założycielka Anisto


Gabinet terapii Integracji Sensorycznej i wspomagania rozwoju dziecka powstał z myślą o dzieciach z deficytami rozwojowymi. Moją ciekawość dziecka, jego świata, chęć pomocy odkrywałam i odkrywam podczas swojej ponad 20-letniej pracy dydaktyczno - opiekuńczo - wychowawczej. Cały czas dzieciaki uczą mnie czegoś nowego… z szacunku do Nich pogłębiam swoją wiedzę o ich rozwoju, zaburzeniach, chorobach, niepełnosprawnościach, tak by wykorzystać w pracy najlepsze dla Nich metody terapeutyczne…

Jestem z wykształcenia pedagogiem specjalnym - oligofrenopedagogiem, terapeutą SI., absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Posiadam również dyplomy i świadectwa ukończenia, między innymi: pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej, pedagogiki leczniczej, zarządzania oświatą, wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych, MAKATON - program Rozwoju Komunikacji PRKM, szkolenie Kinezjologii Edukacyjnej „Brain Gym” dr Paula Dennisona i Gail Dennison, wykorzystanie terapii behawioralnej w pracy z dziećmi z autyzmem i innych. W 2011 roku, po zdaniu egzaminu, zostałam certyfikowanym Terapeutą Integracji Sensorycznej z kwalifikacjami do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii integracji sensorycznej - jestem członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej Warszawa. Praktykę i wiedzę zdobywałam również poza granicami Polski, miedzy innymi we Włoszech.

Za bardzo ważne uważam wspomaganie rozwoju dziecka w każdym momencie, do każdego dziecka podchodzę indywidualnie, dostosowując narzędzia swojej pracy i modyfikując metody.

Prywatnie mama dorosłego już chłopaka Michała, za chwilę teściowa :)…uwielbiająca Rodzinę a przede wszystkim tych najmłodszych: Malwinę, Julkę oraz rodzinne zwierzaki czekoladową labradorkę Milkę, kundla Murzyna i kota czarnego, potocznie zwanego Kicią…mająca małe ale lojalne i sympatyczne grono przyjaciół…uwielbiam bitą śmietanę :)

"Tylko dzieci wiedzą czego szukają" Antoine de Saint - Exupery

Joanna Staszkiewicz


Jestem absolwentką Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej i Uniwersytetu Gdańskiego na kierunkach Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza i Pedagogika ogólna. Ukończyłam studia Podyplomowe z zakresu Pedagogiki przedszkolnej i zintegrowanej, Socjoterapii i resocjalizacji oraz kursy kwalifikacyjne z zakresu Oligofrenopedagogikii, Wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych, Języka migowego dla logopedów, Metody ruchu rozwijającego wg Weroniki Sherborne jak również szkolenia: III – stopniowe szkolenie dotyczące Terapii behawioralnej osób z autyzmem, MAKATON – program Rozwoju Komunikacji PRKM, szkolenie Kinezjologii Edukacyjnej „Brain Gym” Metoda dr Paula Dennisona i Gail Dennison. Dodatkowo jestem certyfikowanym terapeutą Integracji Sensorycznej.

Jestem osobą pogodną i wesołą dlatego uważam, że największą nagrodą w obcowaniu z dziećmi jest ich uśmiech i chęć dalszej współpracy. Z pogodą i z zaangażowaniem podchodzę do powierzonych mi zadań. Lubię gdy na dworze świeci słońce :)!

Prywatnie jestem mamą dwojga fantastycznych dzieciaków, Stasia i małej Hani.

Teresa Tołopiło


Jestem pedagogiem specjalnym, terapeutą, nauczycielem dyplomowanym z wieloletnim stażem zawodowym. Obecnie pracuję w Zespole Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni jako wychowawca – terapeuta osób z autyzmem oraz osób niedowidzących i niewidomych. W pracy wykorzystuję swoją wiedzę, doświadczenie i intuicję. Dla każdego ucznia umiejętnie dopasowuję metody i formy pracy według jego indywidualnych potrzeb intelektualnych i fizycznych. Mam bardzo dobry kontakt z rodzicami swoich podopiecznych. Wraz z nimi organizuję coroczne obchody Światowych Dni Wiedzy o Autyzmie na terenie Miasta Gdyni „Autyzm ? Zdarza się;)”.

Prywatnie jestem mężatką, matką dwójki dorosłych dzieci.

Rodzinnie pokochaliśmy i zamieszkały z nami dwa pieski ze schroniska i kot.

Jestem absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego gdzie ukończyłam studia magisterskie na wydziale Pedagogiki specjalnej - rewalidacja upośledzonych umysłowo. Dodatkowo jako studia podyplomowe uzyskałam kwalifikacje między innymi z : aktywizujących metod nauczania, edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem, integracja sensoryczna. Ukończyłam specjalistyczne kursy - między innymi: studium przedmiotowo-metodyczne z zakresu nauczania początkowego, drama w nauczaniu i wychowaniu, nauczanie i wychowanie w klasach integracyjnych, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, poziom I i II, Kurs choreoterapii – terapia ruchem, diagnoza trudności edukacyjnych i wychowawczych, wspomaganie rozwoju dziecka, Metoda Dobrego Startu, tyflopedagogika, MAKATON – Moduł 1,2,3,4, – program Rozwoju Komunikacji, wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji uczniów autystycznych, Metoda krakowska – terapia neurobiologiczna dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju , terapia motoryki ręki dzieci z zaburzeniami rozwoju – I i II stopień.

Julita Frączyk


Jestem absolwentką pedagogiki specjalnej i podyplomowych studiów z zakresu wczesnego wspomagania oraz edukacji i terapii dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju, a także pedagogikiprzedszkolnej i wczesnoszkolnej na Uniwersytecie Gdańskim.

Systematycznie uczestniczę w licznych kursach i szkoleniach, które pozwalają mi poszerzać możliwości i sposoby terapii. Ukończyłam m. in.: Szkolenie z zakresu SI - Integracji Sensorycznej - prowadzenia zajęć, terapii integracji sensorycznej, „Metodę Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne”, „Metodę Dobrego Startu”, „Letnią Szkołę Glottodydaktyki Ojczystej i Glottoterapii”, „Terapię ręki”, „Terapię behawioralną dzieci i młodzieży z autyzmem, „Muzykoterapię dla dzieci”, „Dziecko z FAS - pomoc psychologiczno - pedagogiczna”, „Praca z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi”, „Podstawy terapii z udziałem psa”, „Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym uczniom”, a także szkolenia z zakresu Metody Krakowskiej: „Symultaniczno – sekwencyjna metoda czytania”, „Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkulimózgu” i warsztat: „Arteterapia drogą do twórczej integracji. Choreoterapia. Wykorzystanie metod aktywizujących w pracy terapeutycznej” .

Praca z dziećmi daje mi ogromną radość i poczucie spełnienia. Jestem pasjonatką zawodową, ceniącą w dzieciach szczerość i spontaniczność. W mojej pracy najważniejszy jest szacunek do drugiego człowieka i wiara w jego naturalny potencjał rozwojowy. Punktem wyjścia jest kształtowanie pozytywnej relacji i otwartości na potrzeby dziecka, a następnie pomoc w znalezieniu optymalnego rozwiązania. Na swoich zajęciach staram się wykorzystywać 100% energii i kreatywności, zachęcać dzieci do eksplorowania świata.

Prywatnie uwielbiam być w ruchu. Kocham bieganie, taniec, narty i piesze wędrówki po polskich górach. Jestem miłośniczką dobrego kina. Poza tym fascynuje mnie odkrywanie nowych smaków i dźwięków, eksperymentuję w kuchni, stale poszukuję nowych inspiracji muzycznych.

Anna Jasińska


Jestem pedagogiem, diagnostą klinicznym ADOS-2 (po szkoleniu przez niezależnego Trenera ADOS-2 dr n. med. Izabelę Chojnicką, Warszawa 2017r.), certyfikowanym terapeutą Integracji Sensorycznej. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapeutów Integracji Sensorycznej w Warszawie. Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu:
• Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna
• Wczesne Wspomaganie Rozwoju i Rewalidacji Dziecka z Autyzmem
• Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna. Edukacja przez ruch.

Ukończyłam kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki. Uczestniczyłam w III stopniowym szkoleniu dotyczącym terapii behawioralnej dzieci i młodzieży z autyzmem. Ukończyłam szkolenie w zakresie Kinezjologii Edukacyjnej Brain Gym Metody dr Paula Dennisona i Gail Dennison i Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne oraz Terapii motoryki ręki I i II stopień.

Mam wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą i dziećmi z autyzmem w wieku przedszkolnym.

Praca z każdym dzieckiem daje mi dużo radości, a każda nawo zdobyta umiejętność mojego wychowanka i uśmiech na twarzy sprawia ogromną satysfakcję i motywuje do dalszej pracy.

Prywatnie żona, mama wspaniałej córki Natalii:)

Nigdy nie jest za późno na szczęśliwe dzieciństwo

Anna Grzenkowicz


Z wykształcenia jestem oligofrenopedagogiem, nauczycielem edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz certyfikowanym terapeutą SI. Ukończyłam studia pedagogiczne na wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz liczne kursy i szkolenia m.in.: „3-stopniowe szkolenie terapii behawioralnej osób z autyzmem”, „Wspieranie rozwoju dziecka poprzez zastosowanie elementów terapii muzyką”, „Praca z dzieckiem autystycznym w placówce oświatowej”, „Metoda Krakowska – terapia neurobiologiczna dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju”. Stale dbam o poszerzanie swojego warsztatu pracy, bo przecież im więcej potrafię tym więcej mogę zaoferować moim podopiecznym :)

Na co dzień pracuję w Zespole Szkół Specjalnych z najmłodszymi uczniami i wychowankami placówki, czyli przedszkolakami i zerówkowiczami. Zawód, który wykonuję daje mi wiele radości i satysfakcji. Jest moją pasją. Dorosłemu zazwyczaj ciężko pojąć dziecięcy świat. Ja w swojej pracy staram się go odkrywać każdego dnia, wciąż na nowo i z pełnym zaangażowaniem. Przyświecają mi słowa W. Chotomskiej: „Kiedy dziecko śpiewa – śpiewa cały świat. […] Kiedy dziecko tańczy – tańczy cały świat. […] Kiedy dziecko płacze – płacze cały świat.[…] Dajcie dzieciom słońce, żeby łez nie było, Dajcie dzieciom słońce, dajcie dzieciom miłość. Dajcie dzieciom słońce, całe słońce z nieba,Żeby mogły tańczyć, mogły śpiewać.”

Prywatnie jestem zagorzałą fanką wiosny, a zaraz potem lata. Pozostałe pory roku mogłyby nie istnieć. W sierpniu każdego roku urządzamy z mężem szalone grzybobranie. Chodzimy po lesie od bladego świtu do późnego zmierzchu. O dziwo jeszcze nigdy się nie zgubiliśmy! Uwielbiam gry planszowe wszelkiego rodzaju, formy i treści. Planszówkowe spotkania z rodziną i przyjaciółmi potrafią naładować „baterie” na cały tydzień!

Lucyna Jamruszka


Z wykształcenia jestem pedagogiem specjalnym, absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyłam fizjoterapię na AWFiS w Gdańsku, studia podyplomowe z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej na Uniwersytecie Gdańskim.

Praca to moja pasja, dlatego poszerzam wiedzę na różnych kursach i szkoleniach. Ukończyłam m.in. Trójstopniowy Kurs Metody Behawioralnej, Podstawy terapii z udziałem psa, Kurs Integracji Sensorycznej, Metody Dobrego Startu oraz Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Szkolenie Koncepcji Hallwick, Kurs Podstawy diagnozy i terapii zaburzeń rozwojowych typu FASD, Kurs Podstawowy Koncepcji PNF, Letnią szkołę Glottodydaktyki ojczystojęzycznej i glottoterapii, Terapię ręki I i II stopień, Szkolenie nt „ Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych- usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu” oraz „Symultaniczno- sekwencyjnej nauki czytania organizowane przez Centrum Metody Krakowskiej.
Uwielbiam dziecięcą spontaniczność, szczerość oraz ciągłą chęć odkrywania świata. Uważam, że każde dziecko jest wyjątkowe i niepowtarzalne, dlatego jako główny cel stawiam poznanie indywidualnych potrzeb każdego wychowanka. Kocham przyrodę, górskie wędrówki, fotografię i zdrową kuchnię :)

Magda Dyś


Z wykształcenia jestem psychologiem ze specjalnością kliniczną , absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego oraz certyfikowanym terapeutą Integracji Sensorycznej wg J. Ayres „Diagnoza i terapia zaburzeń Integracji sensorycznej” organizowany pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej”. Ukończyłam III-STOPNIOWY kurs „Terapia behawioralna dzieci z autyzmem” w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka. Odbyłam szkolenie w zakresie zagrożeń związanych z uzależnieniami behawioralnymi w tym umiejętności wczesnej interwencji i rozpoznania symptomów grania problemowego i patologicznego.


Moim mottem przewodnim w pracy z dziećmi są słowa Janusza Korczaka „ Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje – przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil” o czym przekonałam się wielokrotnie w swojej wieloletniej pracy z tymi małymi ludźmi, którzy jeżeli patrzymy na nich z „otwartymi oczami”, potrafią nas zainspirować i zaskoczyć, w momencie w którym się najmniej tego spodziewamy, dlatego praca z nimi uskrzydla i satysfakcjonuje.


Moje motto życiowe : „w zdrowym ciele, zdrowy duch” dlatego prywatnie jestem człowiekiem bardzo ruchliwym, zaangażawanym w uprawianie wszelkiego rodzaju sport: biegam, jeżdżę na rolkach, tańczę, wspinam się, uprawiam kitesurfing i weakebording, ciągle uczę się czegoś nowego. Interesuję się zdrowym odżywianiem, co sprawia, że chętnie spędzam czas w kuchni eksperymentując z nowymi daniami.

Mateusz Mazur


"Pedagog resocjalizacyjny, trener umiejętności społecznych, asystent osobisty osób niepełnosprawnych, prywatnie ojciec dwójki dzieci, platonicznie zakochany w.... życiu"

Agnieszka Mazur


Nazywam się Agnieszka i z wykształcenia jestem magistrem Fizjoterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz certyfikowanym terapeutą Integracji Sensorycznej II stopnia. Swoją prace zaczęłam w Ośrodku dla dzieci z Autyzmem, jednak największe doświadczenie zawodowe zdobyłam pracują w Szpitalu Dziecięcym, gdzie pomagałam tym najmłodszym. Od dwóch lat współpracuje także z Polskim Towarzystwem Walki z Mukowiscydozą.

W całej mojej karierze zawodowej staram się ciągle rozwijać. Ukończyłam również studia podyplomowe z zakresu integracji sensorycznej oraz udoskonalam swoje umiejętności językowe.

W mojej pracy największa radość i satysfakcje daje mi uśmiech dzieci i zauważalne postępy w terapii. Poza pracą uwielbiam spędzać czas z moim psem rasy shih tzu, grać w golfa oraz gotować.

Jadwiga Truszkowska


Od dzieciństwa marzyłam, aby zostać pedagogiem i pracować z dziećmi. Dziś jestem absolwentką Pedagogiki Wczesnoszkolnej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. W międzyczasie ukończyłam studia magisterskie z zakresu resocjalizacji i elementów psychoterapii oraz wiele szkoleń specjalistycznych m.in. trzy stopniowy kurs terapii behawioralnej i integracji sensorycznej, które zainspirowały mnie do współpracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.Prywatnie mama, fascynatka rodzicielstwa bliskości uwielbiająca spędzać czas na świeżym powietrzu.

Dorota Gach


Jestem Psychologiem dziecięcym, a także socjoterapeutą i terapeutą ręki. Ukończyłam m.in. III-stopniowy kurs terapii behawioralnej osób z autyzmem i kurs treningu umiejętności społecznych. Pracuję jako terapeuta zaburzeń rozwoju oraz trener umiejętności społecznych z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz ukończyłam szkolenie z zakresu integracji sensorycznej.

W wolnym czasie uwielbiam wycieczki górskie i rowerowe, a ponadto jestem fanką muzyki teatralnej, operowej oraz chóralnej :).

Karina Jagodziewska


Jestem absolwentką kierunku pedagogika specjalna - specjalność - logopedia ogólna na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Od 1998roku pracuję w zawodzie,najpierw w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Warszawie (szkola integracyjna)w tym czasie także prowadzilam zajęcia na APS z zakresu elementow logopedii i glottodydaktyki.

Od 2003roku do chwili obecnej pracuję w Gdyni w szkole integracyjnej: Zespòł Szkól nr 5 w Orlowie,przez rok pracowalam też w OWI w Gdyni.Ukończylam również studia podyplomowe z zakresu Integracji Sensorycznej.

Kocham Życie i ludzi. Mam do nich szczęście gdyż wielu wartościowych i wspaniałych stanęlo na mojej drodze. Mam nadzieję, że tak nadal bedzie :). Uwielbiam się śmiać! Wierzę w magiczną i uzdrawiającą siłę uśmiechu. Moją pasją są konie.

Anna Maciągowska


Jestem czynnym nauczycielem ze stażem zawodowym. Cały czas pogłębiam swoja wiedzę. Na co dzień pracuję z osobami ze spektrum autyzmu. Swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystywałamw przedszkolu, szkołe podstawowej, gimnazjum a obecnie w szkole przysposabiającej do pracy.

W pracy kieruję się wiedzą i rozumieniem „świata” dziecka z autyzmem i innymi deficytami rozwojowymi. Stosuje różne metody – podchodząc indywidualnie do każdego dziecka. Ukończyłam Studia Wyższe między innymi: oligofrenopedagogikę, pedagogikę wczesnoszkolną. Podnosząc sswoje kwalifikacje ukończyłam również studia podyplomowe z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i rewalidacji dziecka z autyzmem, IntegracjęSensoryczną oraz inne kursy: Makaton, Terapia ręki.

Prywatnie jestem mamą trzech dorosłych synów, trzech wnuczek i jednego wnuka :) lubię podróżować w gronie swoich przyjaciół i czytać książki :).

Kamilla Otta


Jestem absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego studiów magisterskich na Wydziale Prawa i Administracji oraz podyplomowych na Wydziale Zarządzania. Ukończyłam także roczny kurs Zoopsycholog – Treser psów zdając właściwy egzamin oraz kurs dla Kandydatów na Biegłych Sądowych z Zakresu Kynologii i Dobrostanu Zwierząt. Od kilku lat jestem Właścicielem ZORYA APTC – szkoły prowadzącej zajęcia edukacyjne z kotami oraz zajęcia indywidualne dla psów nastawione na terapię behawioralną. Regularnie odwiedzam z moim kocim przyjacielem dzieci zarówno w klubach malucha, w szkołach podstawowych, jak i prywatnie, gdzie prowadzę albo prelekcje i ćwiczę z maluchami motorykę małą, albo wspomagam dzieci w ćwiczeniach z zakresu sensoryki głębokiej. Wstąpiłam również w szeregi ogólnopolskich organizacji zostając członkiem: Związku Kynologicznego w Polsce, Sekcji Młodego Prezentera Oddziału w Gdyni oraz Stowarzyszenia Rally-O, gdzie odbywam asystenturę prowadzącą do egzaminu na sędziego. Od około 9 lat wspieram w ramach wolontariatu schronisko dla bezdomnych zwierząt nastawiając się na pomoc głównie starszym psom. Moja kariera zawodowa od samego początku była związana z pracą z ludźmi i dla ludzi, ale to zwierzęta od zawsze pozostawały w obszarze moich ścisłych zainteresowań. Jestem także uczestnikiem wielu warsztatów, seminariów oraz webinariów z obszaru szeroko pojętej psychologii zwierząt oraz ludzi. Prowadziłam także wykłady i warsztaty z zakresu pracy z udziałem kota i dzieci. Konsultowałam trudne przypadki zarówno psów, kotów, ale też skunksów, zajęcy, królików. Posiadam certyfikat ukończenia kursów Udzielania Pierwszej Pomocy – dla ludzi, Pomocy Przedweterynaryjnej oraz Pomocy w sytuacjach Podtopienia się psa lub Zadławienia.

Prywatnie jestem właścicielem dwóch kotów Sfinksów kanadyjskich – Vikinga i Draco oraz Dobermana Guru. Moje zainteresowania dotyczą głównie tematyki mechanizmów zachowań zwierząt udomowionych, ich zdolności uczenia się oraz relacji człowiek – pies/kot. Jestem także pasjonatem strzelectwa sportowego, fotografii oraz turystyki pieszej.

Najlepiej odpoczywam w otoczeniu przyrody i w towarzystwie zwierząt :)

Magdalena Fenikowska


Obsługa finansowo - prawna ANISTO w „Usługi Księgowe” - Maciej Kaczmarski Gdańsk.

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. W życiu zawodowym jak i prywatnym kieruje się zasadą uczciwości i staranności. Magda jest osobą wspierającą ANISTO nie tylko dobrymi, finansowymi radami ale także po prostu przyjacielskim słowem i gestem.

Prywatnie jest mamą fajnego męzczyzny i partnerką fantastycznego drugiego męzczyzny :) oraz jest właścicielką dwóch ukochanychsuczek o imieniu Stella i Luna :) Uwielbia i potrafi! budować dom, zwiedzać świat, smakować potraw i wspomaga zawsze dobrą radą i słowem!