Polityka prywatności

 

Korzystanie ze strony internetowej www.anisto.pl oznacza akceptację zamieszczonej poniżej polityki prywatności.

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom związanych ze stosowaniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dziennik Ustaw z 17 czerwca 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami), mając na celu wyjaśnienie użytkownikom strony internetowej www.anisto.pl stosowanej przez ANISTO polityki prywatności, wprowadza się do stosowania niniejszy dokument.

Postanowienia wstępne:

 1. Korzystanie ze strony internetowej www.anisto.pl oznacza akceptację niniejszej Polityki prywatności.
 2. Administratorem danych zbieranych na stronie internetowej www.anisto.pl i podstronach jest osoba wyznaczona i podlegająca:

ANISTO
ul. Pomorska 56
81-314 Gdynia
(zwany dalej ANISTO)

Cel i zakres zbierania danych:

 1. ANISTO automatycznie zbiera i przetwarza dane osób odwiedzających stronę internetową www.anisto.pl (zwanych dalej użytkownikami). Proces ten wykorzystuje zachowywanie plików cookies w pamięci urządzenia końcowego użytkownika.
 2. Wśród uzyskiwanych danych są: adresy IP, adresy strony odsyłającej, typ systemu operacyjnego i typ przeglądarki.
 3. Głównym celem zbierania i przetwarzania danych jest przeprowadzenie analizy zachowań użytkowników w trakcie aktywności na stronie internetowej, a także podtrzymania sesji użytkownika po zalogowaniu.
 4. Domyślnie przeglądarki internetowe mają włączoną opcję korzystania z plików cookies, jednak w każdym momencie można zmienić te ustawienia. Szczegółowe informacje dostępne są na stronach internetowych dostawców oprogramowania. Sprawdź przykładowe instrukcje dla przeglądarek: Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Opera.
 5. Na podstawie uzyskanych danych ANISTO będzie się bezpośrednio kontaktował wyłącznie z użytkownikami, którzy wyrażą taką wolę w sposób wyraźny i udostępnią do tego celu swoje dane kontaktowe.
 6. ANISTO nie udostępnia uzyskanych danych osobom trzecim, chyba że dzieje się to na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, który działa na podstawie i w granicach prawa powszechnie obowiązującego.
 7. ANISTO zbiera i przetwarza także dane wskazane przez użytkowników w formularzu służącym do składania zapytań odnośnie świadczonych przez ANISTO usług („Formularz kontaktowy”).

Uprawnienia użytkownika strony internetowej:

 1. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na zbieranie i przetwarzanie jego danych, powinien niezwłocznie opuścić stronę internetową ANISTO.
 2. ANISTO zabezpiecza udostępnione dane, stosując dostępne środki, w tym programy komputerowe oraz zatrudniając wykwalifikowanych specjalistów. Do priorytetów ANISTO należy w szczególności ochrona uzyskanych danych przed ich wykorzystaniem przez osoby trzecie.
 3. Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia lub zmiany; może także żądać ich usunięcia.

Postanowienia końcowe:

 1. Powyższe uprawnienia użytkownik może zrealizować poprzez kontakt z administratorem danych za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: anisto.gabinet@gmail.com.
 2. ANISTO jest otwarty na wszelkie sugestie, opinie, zastrzeżenia ze strony użytkownika.
 3. W trybie określonym w punkcie 12. wyjaśniane będą wszelkie wątpliwości użytkowników związane z funkcjonowaniem strony internetowej www.anisto.pl i przyjmowane będą również ewentualne wnioski, skargi i sugestii odnośnie jej funkcjonowania.