Nauka i zabawa czyli co do czego, co i jak…

Świat odbierany jest przez zmysły, proces przetwarzania informacji z otoczeniawzrokowych, dotykowych, słuchowych czy węchowych, określany jest jako proces integracji sensorycznej. Aby dziecko mogło się prawidłowo rozwijać, wszystkie jego zmysły muszą prawidłowo działać i harmonijnie współpracować. Mózg musi radzić sobie z napływem bodźców i umieć je integrować i przetwarzać, tym samym dostarczając człowiekowi dokładnej informacji o otoczeniu.

Środki dydaktyczne czyli wszelkiego rodzaju zabawki, gry, urządzenia są składnikiem zorganizowanego i realizowanego procesu terapeutycznego,wspierają metody pracy, a także ułatwiają osiągnięcie zamierzonych celów zajęć. Powinny one służyć wzbogacaniu procesu rehabilitacyjnego, zwiększeniu liczby czynników działających na świadomość i wyobraźnię, poziom motoryczny osób z deficytami rozwojowymi. Wzbogacają czynności terapeuty, rodzica, nauczyciela i dziecka. Połączenie działań terapeuty z zastosowaniem wszelkiego rodzaju środków dydaktycznych wpływa na stymulację myślenia konwergencyjnego i dywergencyjnego dziecka, ponieważ stwarza większe możliwości efektywniejszego odbioru przekazywanych treści.

Wszelkiego rodzaju pomoce do pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych spełniają następujące funkcje:

Poznanie rzeczywistości:

 • w postaci naturalnej
 • w postaci zastępczej
 • w postaci uogólnionej

Poznanie wiedzy o rzeczywistości

 • eksponowanie działalności za pomocą środków technicznych
 • eksponowanie wiadomości w połączeniu z pracą własną

Kształcenie emocjonalnego stosunku do rzeczywistości

 • umiejętności społeczne

Kształcenie działania przetwarzającego rzeczywistość

 • sprawności językowe
 • sprawności badawcze,
 • sprawności motoryczne

Wymienione funkcje pomocy dydaktycznych nie występują samoistnie, lecz łączą się ze sobą i uzupełniają wzajemnie:

 • umożliwiają obserwację zjawisk i przedmiotów, których bezpośrednio nie jesteśmy w stanie zobaczyć,
 • dają możliwość poznania otaczającego świata za pomocą pamięci wzrokowej, słuchowej, dotykowej,
 • ułatwiają proces nauczania-uczenia się, oswajania ze światem zewnętrznym,
 • dają obrazowe odbicie całego otaczającego świata,
 • ułatwiają tworzenie sytuacji problemowych - przez zainteresowanie,
 • dostarczają informacji poddawanych "obróbce" w toku twórczego myślenia.