Cennik

CENNIK

DIAGNOZY:

Diagnoza pełna SI – 450 zł. – 4 spotkania,

Diagnoza wstępna SI – 400 zł – 3 spotkania

Diagnoza gotowości szkolnej – 350 zł. – 3 spotkania

Pełna diagnoza logopedyczna – 150 zł

ADOS – 2 – 750zł

Konsultacja SI – 250 zł

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE/GRUPOWE:

Terapia SI – 90 zł. – 50 minut,

Terapia psychologiczna – 100 zł. – 50 minut,

Logopedia – 90 zł.- 50 minut

Terapia ręki – 90 zł. – 50 minut

Terapia pedagogiczna – 90 zł. – 50 minut

TUS – trening umiejętności społecznych – 50 – 60 minut – 85 zł ( max.3 uczestników plus terapeuta)

INNE:

Konsultacja psychologiczna – 150 zł

Opinie i zaświadczenia (nie diagnozy) – 50 zł.